1. Какъв е произхода и значението на термина “криптология”?

2. В текстовете на кой историограф за първи път се говори за криптология?

3. Кой е най-известният код в древността и с името на коя историческа личност е свързано?

4. Кой е първият машинен шифър? Кога е създаден и кога намира най-голяма популярност?

5. Кое е най-успешно и надеждно развиващото се направление в криптологията през последните години?

6. Как иронично криптографски е известно прозвището на NSA – Агенцията за национална сигурност на САЩ?

7. Кое е руското съответствие на NSA?

8. От кого е създаден шифърът на Рихард Зорге?

9. Коя криптографска система е наложена като стандарт за сигурна защита в интернет пространството?

10. Кой автор популяризира криптологията и в кои негови произведения?

11. Къде в законодателството се използва криптологията?