1. Звуковете биват два вида: тон и шум. Тон се получава в резултат на равномерно, периодическо трептене. При неопределен, непостоянен брой трептения се получава шум. Тоновете се различават по височина, трайност, сила и тембър.

2. Тоновете на чернитре клавиши не получават имена, а се означават като изменение на основната степен:
повишена с полутон: диез
понижена с полутон: бемол
Бекарът отменя значението диезите и бемолите

3. Звукоредът се състои от 7 пълни (контра октава, голяма и малка октава, първа, втора, трета и четвърта октава) и 2 непълни (субконтра и пета) октави.

4. До  - c; ре – d; ми – e;  фа – f;  сол – g; ла – a; си - h