Статии

Планове за изпит по Правна информатика, разработени през 2007г. (лектор проф. В. Кискинов)