Статии

Планове за изпит по Международно публично право, които са разработени през 2005/ 2006 г. на базата на учебници, лекции и упражнения в СУ Св. Климент Охридски.