Статии

Тук ще откриете лекции по Криминалистика, вероятно от 2006 г.  Може би не са водени при проф. Р.Беленски. а от друг лектор, авторът е неизвестен.