Право

Тук можете да откриете подробен план - конспект и казуси за изпит по Гражданско право в СУ Св. Климент Охридски, разработен и през 2006 г. на базата на учебници, лекции и упражнения.

Тук ще октриете помощни материали за изпит по Международни отношения, разработени 2005/ 2006 г.

Подробни план - конспекти за изпит по Римско право в СУ Св. Климент Охридски, разработени 2005 г.

Примерни курсови работи по Обща Теория на правото, разработени през 2005 г.

Планове за изпит по Международно публично право, които са разработени през 2005/ 2006 г. на базата на учебници, лекции и упражнения в СУ Св. Климент Охридски.

Лекции по Облигационно право (обща и специална част) от 2006 г. при доц. Конов.

Планове за изпит и казуси по Финансово право 2006 - 2007 г. (лектор С. Пенов)

Подробни планове - конспекти по Съдебна реторика, разработени 2006 - 2007 г. (лектор В. Руменчев)

Планове за изпит по Правна информатика, разработени през 2007г. (лектор проф. В. Кискинов)

Тук можете да откриете подробни план - конспекти на лекции по Наказателно право 2006/2007 г. (лектор проф. Л. Груев).

Тук ще откриете лекции по Криминалистика, вероятно от 2006 г.  Може би не са водени при проф. Р.Беленски. а от друг лектор, авторът е неизвестен.

Лекциите по Семейно и Наследствено право са водени през 2007/2008 г. в СУ.

Лекциите и планът са водени е Бургаски свободен университет.