1. Най-свещеното място за нестинарите   Името на гръцко село   Нестинарски празник  
2. Какво е тиас?
Театрална трупа, изпълняваща нестинарски танци   Религиозно братство, нетинарска общност Свещено място за нестинарите
3. Кой е най-важният нестинарски празник?
Коледа   Атанасов ден   Св.Св.Константин и Елена 
4. Кого нестинарите наричат "Светок"/Великият баща?
Св.Константин   Исус Христос   Епитропа ( също наричан викилин, телетарх -при гърците)  
5. Кое от изброените по-долу неща не се включва в свещеното пространство на нестинарите?
Пътят   Конакът   Иконостасът   Дърветата  Огнището
6. Колко са мелодиите, съпровождащи нестинарския ритуал?
3   4   5  
7. Край на нестинарска "болест" слага:
Вземането на иконата   Спадането на телесната температура  Танца върху жаравата
8. Какво е конак?
Малка сграда   Фолклорен ритуал  Специално място за душата  Инструментална мелодия  
9. Кои са двата основни инструмента в нестинарската музика?
Лира/гъдулка и тъпан Гайда и тъпан   Лира и гайда  
10. Когато навлизат за първи път в жаравата нестинарите:
Грабват от жаравата и след това започват да преминават през нея   Пресичат жаравата на кръст Преминават безразборно