1.Какво е „Голямата аязма”
2.Какво е тиас
3.Кой е най важният нестинарски празник?
4.кого нестинарите наричат „Светок” (Великия баща)
5.Кое от изброените по-долу неща не се включва в свещенното -пространство на нестинарите
6.Колко са мелодиите съпровойдащи нестинарския ритуал
7.Кое слага край на „нестинарската болест”
8.Какво е конак?
9.Кои са двата основни инструмента в нестинарската музика?
10.Когато навлизат за първи път в жаравата нестинарите правят