1. Какво е ФУЧИЯ (тур)
Отг. бъчва

2. Какво е ДЕРВЕНТ (тур)
Отг. проход, дефиле, клисура оттам и дервенджии

3. Какво е ДЖИНС (тур)
Отг. род, порода, коляно

4. Какво е КАРАКАШ
Отг. черновежд

5.  Какво е ЧАЛ (тур)
Отг. висок планински връх с ливади за паша

6.  Какво е ЯБАНДЖИЯ (тур)
Отг. Чужденец, другоселец

7.  Какво е КАТИЛ (тур)
Отг. престъпник, убиец

8.  Какво е КЕЛЕМЕ (тур)
Отг. 1. нива която е оставена неорана; 2. негодник, нищожен човек

9.  Какво е ИЧКИЯ (тур)
Отг. питие, спиртно питие

10.  Какво е АЙЛЪК (тур)
Отг. месечна заплата, заплата, възнаграждение

11.  Какво е САЯ
Отг. Кошара за зимуване на добитък, подслон, навес тур. 2. вид дълга женска дреха; 2. горна мека част на обувка; горнище

12. Какво е КАРАГЬОЗ (тур)
Отг. черноок, вид риба, представление на комични сценки с кукли

13.  Какво е САНДЖАК ШЕРИФ (тур)
Отг. свещено знаме, 1.санджак знаме; 2. военно административна област в османската империя поделение на вилаета
Санджак 1. лице от знатен произход, в мохамеданските страни, за което се смята че е потомък на Мохамед, 2. почетна титла в Мароко, 3. знатен, благороден, свещен

14. Какво е ФУКАРА (тур)
Отг. Бедняк, сиромах

15.  Какъв е КУЛЕСТЯТ КОН (тур)
Отг. със светложълти косми

16. Какво е ТАРАПАНА (тур)
Отг. монетарница, монетен двор

17. Какво е ИШАЛАХ (тур)
Отг.  Дай Боже