1. Какво означава според по-голяма част от историците името на АСПАРУХ?
Отг. Златарски, Бешевлиев, Гюзелев смятат че името е сложно съставно от алански произход АСПА- Кон и РУХ или РУК – бял, т.е. Белия конник, Белия кон или само Конникът

2. Какво е ОРЕНДА ?
Отг. Това е Божествената сила която притежава владетеля според прабългарските езически вярвания. След загубата и следва ритуално цареубийство. (има съмнения че това е приложено при Крум след като ослепява).

3. В края на Търновския надпис се казва: „Човек дори и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа тези писмена, да си спомня за оногова, които ги е направил. А името на владетеля е ................................................. дано Бог му даде да живее сто години.”
Отг. Омуртаг сюбиги (велик) хан най-късна дата 831 г.

4. При кой хан и в кой проход на 26 юли (събота) българската войска разбива Никифор I Геник?
Отг. При Крум през 811г. Върбишкия проход.

5. Каква е роднинската връзка между Маламир и Пресиян?
Отг. Те са чичо и племенник. Енравота (Воин- най-голям отстранен заради привързаността му към християнството), Звиница и Пресиян ( е най-малък но е избран заради привързаността си към Тангра, но няма наследници) са братя синове на Омуртаг. Пресиян е син на Звиница. И двамата се възкачват на престола малолетни и имат общ регент или съуправител – кавхан Исбул.

6. През 894 г. княз Симеон води „първата икономическа война в средновековна Европа” срещу византийския император Лъв VI Философ. Защо?
Отг. Заради преместването на тържището от Константинопол в Солун и вдигане на митата и налозите за стоките идващи от България.

7. Кой прабългарски  хан е удостоен с титлата „патриции” от византийския император Ираклии?
Отг. През 635 г. хан Кубрат лично пристига в Константинопол за да сключи мир и да получи титлата. Хан Кубрат управлявал Велика България между 632 и 668, той е като предводител на част от съюзните с Византия тюркутски войски (по-скоро българо-хазарски като състав), които подпомогнали император Ираклий през 621 г. в борбата му с персите.

8. На каква възраст се смята, че настъпва пълнолетието при прабългарите?
Отг. 21

9. Основният принцип по които византийците противопоставяли себе си на българите (околния свят) бил конфесионланият. Какво е това?
Отг. Изповядваната вяра. Идва от конфесионал (фр. Църк) това е будката в която стои изповядващия свещеник за да не вижда лицата на изповядващите се.

10.  Кой Папа кани братята Кирил и Методи в Рим и утвърждава славянските богослужебни книги, проповеди  и служби   
   Отг. Адриан II – той приема всички искания поставени от тях с едното условие – Евангелието и Апостолът да се четата първо на латински и след това на славянски 
 


11.  Богомилите са били организирани в общини – наречени БРАТСТВА.  Начело с ........ и са се делели основно на 3 групи . Кои са те?
Отг. Начело с „ДЕДЕЦ”. Делели се на 3 основни групи – „съвършени”, „вярващи” и „слушатели”

При управлението на цар Петър се появява Богомилството. Какво лежи в неговата основа? Каква е организацията на Богомилите
Отг. Дуалистично учение Добро (Бог) и Зло (Дявол). Целият видим свят и човекът са творения на Сатаната, а само душата е творение на бога. Извършвали богослужението навсякъде понеже Бог бил навсякъде, смятали за излишно свещеническото съсловия и неговата посредническа роля между хората и бога. От всички църковни молитви признавали само „Отче наш”. Службите им били главно върху четене и разискване на Новия завет. Стария Завет бил подвластен на злото. Проповядвали аскетизъм, смятали за грях плътското удоволствие, отричали богатството, възхвалявали бедността, препоръчвали въздържание и проста храна, забранявали да се пие вино, и да се яде месо. Били против войната, отхвърляли брака, смятали жената за същество равно на мъжа, да не се убива каквото и да било живо същество с изключение на змията.
Богомилите са организирани в общини братства. Начело с „ДЕДЕЦ”. Делили се на 3 основно групи – „съвършени”, „вярващи” и „слушатели”

12. Колко години управлява цар Симеон Велики?
Отг. 34 (893-927) – В Преслав с помощта на Борис е свикан събор на който Расате е отстранен от престола

13. За кой е женена Косара - дъщерята на Самуил?
Отг. За пленения сръбски крал Иван Владимир. С него се запознава по време на Великденското ритуално „показно унижение”. Косара мие краката на затворниците в знак на смирение. След сватбата Самуил му връща княжеството.

14. Какво животно е изобразено на герба на Самуил?
Отг. Папагал. Петър Делян (син на Петър Делян) се обръща към Тихомир (войник от въстаналите българи в Драчка област) „Един храсталак не може да храни 2 папагала, нито една държава може да процъфтява, ако е управлявана от 2 царе”

15. През 870 г. на VIII Вселенски църковен събор в Константинопол е взето решение какъв статут да има българският църковен диоцез? Какво е решението?
Отг. Българския църковен диоцез (област, окръг, област управлявана от висше духовно лице; епархия) да мине под юрисдикцията на Цариградската патриаршия, но да бъде обособена като автокефална (самостоятелен, независим, който има свой върховен управител) архиепископия. При Борис се провежда този събор.