1. Какъв е произхода и значението на термина “криптология”?

Отг.– Гръцки произход; тайнопис; крипто=таен, графос=пиша

2. В текстовете на кой историограф за първи път се говори за криптология?

Отг.– Херодот- 5 век

3. Кой е най-известният код в древността и с името на коя историческа личност е свързано?

Отг.– Цезаров квадрат - кодът на трите букви= буквата А се заменя с буквите D, B, C и т.н.

4. Кой е първият машинен шифър? Кога е създаден и кога намира най-голяма популярност?

Отг.– Код ЕНИГМА – 1919 г. Кох патентова в Холандия перспективна шифрована машина, която най-голямо приложение намира по времето на Втората световна война - Третият райх го смята за най- сигурният шифър смятан за неразгадаем. Първоначално е внедрена във военно морските сили на Германия, а едва след това в сухопътните. Шифрограмите на ЕНИГМА се отличават с почти идеална дисперсия- разбъркване на буквите и тотална липса на съответност.

5. Кое е най-успешно и надеждно развиващото се направление в криптологията през последните години?

Отг.– СТЕГАНОГРАФИЯТА - ЗАНИМАВА СЕ С ШИФРОВАНЕ И ВМЪКВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ В НЕПРИВЛИЧАЩИ ВНИМАНИЕТО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУЦИ, при което се стреми да се скрие самия факт за предаване на информация и използване на криптография. Т.е използва се предаване на максимални шифротекстове

6. Как иронично криптографски е известно прозвището на NSA – Агенцията за национална сигурност на САЩ?

Отг.– No Such Agency - няма такава агенция или Never say Anything - не казвай нищо

7. Кое е руското съответствие на NSA?

Отг.– ФАПСИ - ФЕДЕРАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНА СВРЪЗКА И ИНФОРМАЦИЯ

8. От кого е създаден шифърът на Рихард Зорге?

Отг. – По произход това е РУСКИ ШИФЪР, създаден от руските нихилисти и представлява класически комбиниран каскаден шифър с две нива на шифроване и дешифроване – радистът на Зорге е изпращал съобщения до руското разузнаване на английски език, като е замествал буквите с цифри. Най-често срещаните букви в английския език- A S I N T O E P са заменени е едноцифрени числа.

9. Коя криптографска система е наложена като стандарт за сигурна защита в интернет пространството?

Отг.– PGP - Рretty Good Privacy- създадена от Филип Цимерман от Мазачузецкия университет

10. Кой автор популяризира криптологията и в кои негови произведения?

Отг.– Дан Браун – „Цифрова крепост”, „Шифърът на Леонардо”

11. Къде в законодателството се използва криптологията?

Отг.– Електронния подпис