1) Какво означават следните абревиатури на латински език? (по 0,1 т. за верен отговор)
 • a.m.-

 • p.m. -

 • М.А.-

 • Ph.D.-

 • P.s.-

 • e.g.-

 • etc.-

 • A.C.-

 • H.R.I.P.-

 • S.O.S.-

 • N.B.-

 • I.N.R.I.

2) Каква е староримската триада върховни божества?Бонус точка за хълмовете на които отговарят .?

3) През 509 г. пр. Хр. по времето на Тарквиний Горди се въвежда дванайсет месечния лунно - слънчев календар. Имайки предвид какво означават някои от месеците, какво е значението на останалите? (по 0,2 т. за верен отговор). Бонус точка, ако напишете как се преминава от лунна към слънчева година? ?

 • Martius -

 • Aprilis -

 • Maius -

 • Iunius -

 • Quinctilis - 5

 • Sextilis - 6

 • September - 7

 • October - 8

 • November - 9

 • December - 10

 • Ianuaris -

 • Februaris -

 

4) Каква е главната функция на квесторите? Бонус точка, ако напишете и тази на трибуните. ?

5) Избройте възможно най-много деца на Зевс! ? (по 0,1 т. за верен отговор)

6) Кои са горгоните?

7) Какво означава на латински език абревиатурата SPQR?

8) Какво са и какво е общото между амазономахия, гигантомахия и кентавромахия? (по 0,5 т. за верен отговор)

9) Как се е наричал верният писар на Александър Македонски?

10) Повечето от римските богове са приели някои от “функциите” на гръцките. Имайки това предвид, на кой гръцки бог отговарят следните римски? (по 0,2 т. за верен отговор).

 • Марс

 • Диана

 • Нептун

 • Венера

 • Юпитер

11) ……………...имали вероятно малоазийски произход и попаднали в Рим по времето на Тарквиний Горди (преди 510 г. пр. Хр.) от гръцката колония Кума. Били написани на старогръцки в хекзаметър. Допитвали се до тях при войни, природни бедствия, лоша реколта, неблагоприятни предзнаменования. Препоръчвали според случая различни жертвоприношения, молебени, обети, религиозни шествия, приемане на нови богове. Съхранявали се първоначално на Капитолия в храма на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ от жреческа колегия (decemviri). Допитвали се до тях само по решение на Сената. В 83 г. пр. Хр. изгоряли и Сенатът изпратил пратеници в Мала Азия, за да подновят книгите, които били допълнени и от гръцките острови и колонии. В 12 г. пр. Хр. Август заповядал да ги пренесат в храма на Аполон на Палатина, където се запазили до IV в. Кои са тези книги?

12) Кои от римските наименования на дните на седмицата отговарят на днешните наименования? ? (по 0,2 т. за верен отговор)

 • Dies Veneris (ден на Венера) -

 • Dies Solis (ден на слънцето) -

 • Dies Iovis (ден на Юпитер)

 • Dies Lunae (ден на луната) -

 • Dies Saturni (ден на Сатурн) -

 • Dies Martis (ден на Марс) -

 • Dies Mercuri (ден на Меркурий) -