1) Следните абревиатури на латински език означават:

 • А.М.- Anno Mundi/ meridiem/mortem/artium magister

 • p.m. – post meridiem

 • М.А.- Magister Artium

 • Ph.D.- Philosophiae Doctor

 • P.S.- Post Scriptum

 • E.G.- Exempli Gratia (example given)

 • ETC.- Et Cetera

 • A.C.- Ante Christum/ante cenam

 • H.R.I.P.- Hic Requiescit In Pace (rest in peace)

 • S.O.S.- Si Opus Sit (save our souls)

 • N.B.- Nota Bene

 • I.N.R.I .– Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum

2) Староримската триада върховни божества са Марс, Юпитер и Квирин и отговарят съответно на хълмовете Палатин, Капитолия и Квиринал.

3) От лунна към слънчева година се предминава като се добавя допълнителен месец mensis Intercalaris.

 • Martius – на бога Mars

 • Aprilis – на богинята Афродита (от aphrilis); месец на Венера; може и да е стара италийска богиня; може и да е от глагола aperio – отварям.

 • Maius – на богинята Maia (дъщеря на Атлас)

 • Iunius – на богинята Iuno; Iuvenis – също означава млад.

 • Februaris – Februa (римски празник на пречистването; като глагол februare

– пречиствам; може да се приеме и като покаяние).

 • Ianuaris – на бога Ianus

Трябва да се има предвид, че по-късно месеците Quinctilis et Sextilis стават Iulius et Augustus.

4) Kвесторите отговарят за хазната и архива (aerarium). Те са първа помощна магистратура на консула. Questori urbani обикновено са с войската на поход, занимават се с финансите на армията, продажбата на плячката. По-късно се създава магистратура на четиримата questori classici, които изцяло отговарят за флотата.

Основната функция на трибуните е да защитават правата на плебеите срещу произвола на патрициите. По-късно тази им функция се разпростира върху всички римски граждани.

5) Съпругите и децата на Зевс са :

Зевс + Алкмена = Херкулес (Херакъл)

Зевс + Антиопа = Зет, Амфион

Зевс + Хера = Арес, Ерис, Хеба, Хефест

Зевс + Лето = Аполон, Артемида

Зевс + Диона = Афродита,

Зевс + Деметра = Персефона

Зевс + Персефона = Загрей

Зевс + Пира = Елена

Зевс + Евринома = харити (Аглая, Ефросина, Талея)

Зевс + Мнемнозина = музите (Клио - история, Урания - астрономия, Мелпомена – трагедия, Талия - комедия, Терпсихора – танци, Калиопа – епос, Ерато - любовна лирика, Полихимния – музика, Евтерпа – лирика).

Зевс + Леда = Полидевк, Кастор

Зевс + Йо= Епаф

Зевс + Семела = Дионис

Зевс + Европа = Минос, Сарпедон

Зевс + Мая = Хермес

Още: Атина, Ата, Пан, Ганимед, Тюхе, Еак, Пелей, Теламон, Персей, Рамадант, Алкид, хори (Дике, Ейрена) нимфите, моирите (Клото, Лахезис, Атропос) и т.н. !!!!!? ? ?

6) Горгоните са Медуза, Евриала и Стейно.

7) SPQR – Senatus populusque romanus; сенатът и римския народ

8) Oбщото между амазономахия, гигантомахия и кентавромахия е, че и трите са мотиви в скулптурата, рисуваната украса на паметници и вази, както и в живописната и пластичната украса. Амазономахия – изобразява битката между амазонките и гърците, гигантомахия – битката между гигантите и боговете, кентавромахия – битката между кентаврите и лапитите.

9) Верният писар на Александър Македонски е Калистен

10) Следните римски богове отговарят на:

 • Марс - Арес

 • Диана – Артемида (Деметра)

 • Нептун – Посейдон

 • Венера - Афродита

 • Юпитер - Зевс

11) Сибилинските книги


12) Неделя – Dies Solis (Sunday)

Понеделник – Dies Lunae (Monday)

Вторник – Dies Martis (Tuesday)

Сряда – Dies Mercuri (Wednesday)

Четвъртък – Dies Iovis (Thursday)

Петък – Dies Veneris (Friday)

Събота – Dies Saturni (Saturday)