1.Жената се разстрои, като я видя. Макар че досега не я бе виждала, тя и бе оставила храна, защото знаеше, че ще огладнее. Гладната обаче не можеше да стигне до храната, защото имаше желязна пръчка през гърба си. Много скоро след това умря, а жената бе доволна. Какво се случи?

2.Уилям бил най-глупавият и най-мързелив в клас от 30 ученици. Явил се на изпит и при обявяване на резултатите името му било първо в списъка. Как се е случило така?

3.Дениз умряла в морето, а Хари – на сушата. Хората били доволни, че Хари е мъртъв и дори още повече се зарадвали, когато и Дениз умряла. Защо?

4.Каква работа един скулптор никога не може да завърши?

5.Бедстваща от глад страна в Третия свят получила храни от Запада, но за съжаление това довело до смъртта на няколко души. Как така?

6.Държавата Науру в южната част на Тихия океан имала висок доход на глава от населението. Богатството и не идвало от нищо, което расте там, което се прави, или което е в мините и. Откъде идвало то?

7.Как можете да стоите зад някого, когато той или тя е зад вас?

8.Кое изглежда като кон, движи се като кон и е голямо колкото кон, но няма тежест?

9.Къде трябва да отидеш, ако искаш да видиш: древна пирамида, айсберг и огромен водопад?

10.Кое се умножава с делене?

11.Кое е бяло когато е мръсно, и е черно когато е чисто?

12.Как може човек с изтекла давност на паспорта, законно да посети 30 различни държави в един и същи ден?

13.Един кон вървял през целия ден. Два от краката му изминали 21 мили, докато другите два – 20 мили. Как се е получило така?

14.Един човек се застрелял, защото видял камък, с малка капка кръв по него. Защо?

15.Кое расте на височина, като пада?

16.Коя е най-известната опашата звезда?

17.Как един актьор може да си види името изписано на светлинна табелка във всеки театър из цялата страна?

18.Какво с три големи дупки можете да обуете?