Познайте имената на митологичните същества, които отговарят на следните описания:

1......................... Същество с глава на жена, тяло на лъв и крила на орел.


2......................... Стоок пазач великан, който никога не затварял всичките си очи, син на Гея.


3......................... Три сестри - крилати жени-чудовища, които имали змии вместо коси. 


4......................... Чудовища с тяло на лъв, крила и клюн на орел и змийска опашка, пазят съкровища.


5......................... Чудовище с тяло на змия и девет глави на дракон. Ако отсечеш някоя глава, на нейното място израстват две нови.


6......................... Чудовище с тяло и глава на лъв, друга глава на козел и змия вместо опашка.


7......................... Старици със змии в косите и с бичове в ръцете; раздават възмездие.


8......................... Морски въртоп, поглъща вода заедно с корабите.


9......................... Морско чудовище с 12 ръце и крака и 6 глави, яде и хора.


10......................... Малки същества, живеещи под земята, притежават магически сили (може и да нямат бради  )


11......................... Великани от камък, ядящи камъни и понякога – хора.


12......................... Глинен великан, съживен с магически средства; с огромна сила, послушно изпълнява повелите на създателя си.


13......................... Същество, чийто нощен вой предвещава смърт на някой от близките на този, който чуе воя.


14......................... Демони, куци и еднооки, с рога и опашка и космато тяло (не са дяволи-!). Бродят нощем, особено през Мръсните дни.


15......................... Същества, подобни на вампири; с кожа и плът, но без кости и нокти.


16......................... Горски девойки, яздят елени, имат камшици от змии; причиняват вихрушки и болести.