1.Коя/и муза/и покровителства/т театъра?

2.Двама души носят прозвището “Баща” на театъра – защо са двама и кои са те?

3.Къде се развива действието в комедията “Сън в лятна нощ”?

4.Една от Шекспировите пиеси е сочена като образец за бароково изкуство. Коя?

5.“Всичко в човека трябва да бъде прекрасно: и лицето, и дрехите, и душата, и мислите!” От коя пиеса са тези думи и кой е авторът?

6.Алексей Островски има пиеса със същото заглавие, както у Шекспир. Коя е творбата?

7.Една от пиесите на известен драматург е по-популярна като музикално произведение. Авторът на музиката е сънародник и съвременник на драматурга и е известен като “Гласа на...” страната си. Коя е пиесата и кои са авторите на драмата и на музиката?

8.Кои произведения свързват творчеството на Виктор Юго и Джузепе Верди?

9.Двама са сочени и за създатели на “театър на абсурда”. И двамата не пишат на родните си езици. Какви са по народност и на какъв език пишат? ( Фамилията на единия доста напомня абревиатурата на световна организация, а малкото име на другия е като на един от българските царе.)

10.От каква народност е авторът на пиесата “Почивка в Арко Ирис”? (бонус за името на писателя)

11. Как са наричали театъра през Българското Възраждане? (Коренът на думата се използва в съвременния ни език самостоятелно, но с отрицателно значение.)

12. Един български министър-председател е бил също и драматург, и църковен деятел.
а) Как е светското му име?
б) Как е църковното му име?
в) Коя известна пиеса е написал?