1. Колко стени има стереометричната фигура додекаедър?

2. Как е известно в науката твърдението: В равнината през точка вън от дадена права може да се прекара само една права, успоредна на дадената?

3. Как се нарича правата, която дели ъгъла на 2 равни части?

4. Възможно ли е магнитът да не привлича желязото и защо?

5. На какво се дължат приликите и разликите между диаманта и графита?

6. Вероятно всеки, писал на компютър или пишеща машина на латиница, е забелязал колко неудобно и нелогично е разположението на буквите на латинската клавиатура “QWERTY”. На какво се дължи това?

7. Какво означава Феникс?

8. Какво означават имената Испания, Италия, Канада?

9. Какво означава “скромното” име на компанията Daewoo?

10. Какво означава името на компанията Sanyo (има известна прилика с български националистически лозунг)?

11. Hitachi е фирма носеща името си от една част от денонощието - коя?

12. Коя държава в Европа според конституцията си е определена като ”демократична, социална и екологично чиста държава"?

13. Какво означава думата “лазер”?

14. Барак е: а) къдраво малко куче; б) къдраво малко агне; в) къдраво малко козле

15. Една от формулите за оценка на бирата е "7х7х7". Какво означава това?