1. 12 (от гръцки език: додека = 12);
2. Като пети постулат на Евклид (ІІІ в пр.н.е.). Нарича се аксиома за успоредните прави;
3. Бисектриса;
4. Да. Когато желязото бъде загрято над 720° С се променя кристалната му решетка, то преминава в т.нар. аустенитно състояние и магнитът не го привлича;
5. И двете са съединения на въглерода. Въглеродът съществува основно под две алотропни форми: диамант и графит. Разликите в свойствата на диаманта и графита се дължат на различията в строежа на атомните кристални решетки. Съставът им е еднакъв;
6. Когато са изработвани първите пишещи машини през ХІХ в., те не са били съвършени и са блокирали при бързо писане. Затова производителите нарочно разместили буквите по начин, затрудняващ в максимална степен бързописците. По-късно техническият проблем отпаднал, но клавиатурата “QWERTY” вече трайно се е била наложила и останала така до днес.;
7. Червен;
8. Испания буквално означава "земя на зайци"; Италия – „земя на телета”. Думата Канада на индиански означава „голямо село”.;
9. Основателят на компанията Ким Ву Чонг (Kim Woo Chong) нарекъл компанията скромно "Голямата Вселена", както се превежда названието й от корейски.;
10. На китайски означава "три океана".; 11. от японски – “изгрев”.;
12. Черна гора;
13. Light Amplification by Simulated Emission of Radiation (Светлинно усилване чрез симулирана емисия на излъчване);
14. къдраво малко куче;
15. Течността трябва да се влее в чашата от 7 см. височина, да направи 7 см. пяна, която да се запази 7 мин.