1. Началото на олимпийското движение е поставено в Европа, която е синият кръг.;
2. 1;
3. Разделяте квадрата по диагоналите на 4 равни триъгълника. Всеки от тях получава огледален триъгълник с обща основа първоначалната ограда.;
4. Ще бъда обесен;
5. Бил е нисък и е стигал само до копчето за 10-я етаж. Когато е валяло си е носил чадър.;
6. Докторът е майка на момчето;
7. 20, другите са изгорели;
8. Обяснение : с х, у, z и k означаваме членовете... като k e най-малкия..
веднъж имаме : x+y+z+k = 68,
а втория път имаме :
x-4+y-4+z-4+k-4 = 53 => x+y+z+k = 69
т.е. имаме една година отгоре... т.е. някой (най-малкия не се е бил родил) и е бил на -1 годинка... а сега ( след 4 години) ще е на 3;
9. Еверест естествено;
10. Краставиците. На руски, например, и до сега името си е „огурец”, произлизащо от гръцкото „агур”=”недозрял”;
11. Видът кухня, разположен на съответната маса;
12. Дупки по зъбите;
13. Себеподобните си;
14. Защото каква е работата на пазача?! Да охранява поверения му обект, а не да спи на работното си място...;
15. ... acaabbba, aaacbacbaa, caacabaaacabba, acbaacaaabcaacaabbaa
(заместете буквите a, b и c с еквивалентните им числа 1, 2 и 3)