1. Какво Египтяните наричали КЕМЕТ?

2. Поради множеството военни конфликти с Нубия, йероглифа изобразяващ страната Египет е с много конкретен цвят. Кой е този цвят?

3. Какъв е буквалният превод на „НУБИЕЦ”?

4. От какъв материал е бил изграден според древните Египетски вярвания подземния свят?

5. От какво са били направени телата на боговете според вярванията на древните египтяни?

6. Кое място египтяните наричат Уади ел-Мулук?

7. Белият цвят в древен Египет символизира светостта и чистотата. За да се подчертае свещенността на нещо то е било изписвано с бяло. Кои са тези 3 свещени животни които са били изобразявани бели?

8. Какво е характерно за египетското пиктографско писмо?

9. Кой е Хуфу (виден египтянин)?

10. Какво представлява ритуала „ПСИХОСТАЗА” извършван от Озирис?

11. Характерна черта на египетската митология е обожествяването на животни. Въплъщения на кои божества са едни от най-почитаните животни:
бикът
кравата
соколът
котката
ибисът
овенът
крокодила

12. Кой от боговете е изобразяван като човек с глава на сокол и слънчев диск?

13. Каква е родствената връзка между Озирис и Ра?

14. Каква змия украсява короните на египетските богове и фараони?