1. Та-Камет или „черна земя”. Така Египтяните наричали земята си.;

2. Червеният, защото в Египет ервеното символизира хаоса и агресията. Името на Нубия много често е било изписвано с червена боя;

3. почернял от слънцето;

4. От малахит. Отвъдният свят е описван като „поле от малахит”. Зеленият цвят в Египет символизира живота.;

5. От чисто злато. Затова двуизмерните божествени статуи се рисуват със жълтеникав цвят.;

6. Долината на царете (на арабски: كولملا يداو , произнася се Уади ел-Мулук) гробниците (хипогеи) на фараоните от Новото царство - от Осемнадесета до вадесета династии.;

7. павианът, волът и хипопотамът;

8. Не е имало гласни букви - ок. 3000 г. пр. н.. възниква египетското пиктографско (образно) писмо, наричано още йероглифно (свещено писмо). В него се различават три вида знаци: идеограми — за означаване на цели изрази; фонограми — за означаване на звуци или на група от звуци (не е имало гласни); детерминативи — определящи значението на записания знак (напр. вещ, действие или абстрактно понятие);

9. Хуфу (ок. 2650 г. пр.н. е.), е вторият фараон от IV династия, прославен с успешните си битки за полуостров Синай - на гръцки името му е Хеопс в Гиза притежава най-висока пирамида 146,5 м — тя е най-голямата от всички пирамиди Хуфу е вторият фараон от IV династия, прославен с успешните си битки за полуостров Синай); 10. Това е претеглянето върху везни сърцето на умрелия – добро и зло. Грешниците били изяждани от страшното чудовище Амт (лъв с глава на крокодил), а праведните продължавали да живеят щастливо;

11. бик - Апис, кравата - Хатор, Изида, соколът – Хор, котката – Баст, ибисът – Тот, овенът - Амон, Хнум, крокодилът - Собек;

12. Ра;

13. Озирис бил четвъртият от
боговете, царували на Земята, след като наследил властта от прадядо си Ра, дядо си Шу и баща си
Геб;

14. Кобра