1. Хигия - хигиена;
2. Юстиция - justice (правосъдие);
3. Фавн - фауна;
4. Вулкан - вулкан;
5. Фортуна - fortune (богатство, късмет);
6. Музи - музей;
7. Венера - венерически болести;
8. Хермес - херметично затворен;
9. Гений - гений;
10. Морфей - морфин;
11. Панацея - панацея (лек за всичко);
12. Атлас - атлас;
13. Ехидна - ехидните