1. На коя дата (ден, месец и година) е злополучният „Черен вторник”, който дава началото на Голямата депресия?

2. Великобритания, в опитите си да запази ролята на водеща световна икономика, допринася за сриването на борсите с едно свое решение, подкрепено от САЩ, но не и от Франция и Германия. Кое е това решение?

3. Франция е една от малкото развити икономики, които донякъде успяват да се предпазят от най-неприятните последствия на Голямата депресия? Защо?

4. По какъв начин Голямата депресия засяга младия все още СССР?

5. Голямата депресия дискредитира постулатите на класическата икономическа теория за способността на „невидимата ръка на пазара” да се саморегулира. на мода излизат теориите на един британски икономист, който сочи държавната намеса (чрез инвестиции в инфраструктура), и по-голямото потребителско търсене като спасителен изход от кризата. Кой е този икономист и как се обосновава той? (две точки за два правилни отговора)

6. Един американски президент прилага теориите на въпросния британски икономист и подпомогнат от обстоятелствата, успява да вдигне американската икономика на крака. Кой е президентът, как се нарича програмата му и кои са обстоятелствата, които го улесняват? (по една точка за три правилни отговора)

7.  През юли 1944, 730 делегати от 44 страни (съюзници и неутрални нации) поставят основите на следвоенното икономическо, финансово и търговско устройство на света. Как се нарича конференцията и системата за контрол над световната икономика, която се ражда на нея, и кои са трите най-важни институционални решения, които произтичат от въпросната конференция? (три точки за три правилни отговора).

8. През коя година окончателно се разпада тази система? Защо? (две точки)

9. Как се нарича групата страни, която в момента обсъжда формата на новия икономически ред?

10. Според световните новинарски агенции, коя книга отбелязва увеличени продажби в последните месеци?