1. 29 октомври 1929.
2. Да се върне към златния стандарт.
3. Защото сама задоволява потребностите си от храна и суровини и следователно икономиката й не е толкова зависима от земеделските и добивните сектори на други, по-засегнати страни.
4. По никакъв. След болшевишката революция СССР се изолира (и е изолиран) от световната финансова и донякъде търговска система и след идването на Сталин на власт се индустриализира усилено без външно кредитиране.
5. Джон Мейнард Кийнс. Според него най-правилния начин за борба с депресията е създаването на работни места с помощта на държавата, което повишава благосъстоянието и следователно стимулира потреблението. Потреблението на свой ред стимулира производството и заетостта.
6. Франклин Рузвелт. Програмата се нарича „Ню дийл”. Възстановяването на САЩ е улеснено от началото на Втората световна война.
7. Бретън удс, по името на курортно градче в Ню хемпшър. Американският долар се превръща в международна клирингова валута, при това със златно покритие. Обменните курсове са фиксирани, а не плаващи. Създадени са международният валутен фонд и световната банка.
8. 1973. След като Западна Европа и Япония настигат и задминават САЩ по повечето икономически показатели, в средата на 60-те търговският излишък на САЩ от края на войната се превръща в перманентен търговски дефицит. Президентът Ричард Никсън еднолично „откачва” САЩ от златния стандарт и от февруари 1973 световните валути вече се търгуват на свободен (плаващ) курс.  
9. г-20
10. „Капиталът” на Карл Маркс