1. Какво е дрилинг?

2. Какво е дратхар? Какво значи? (две точки)

3. Коя от следните хищни птици е разрешена за лов?
червена каня
обикновен мишелов
черен лешояд


4. Какво наричаме „огледало” при някои видове чифтокопитен дивеч?

5. Как се определя калибъра при гладкоцевното ловно оръжие?

6. Кое диво животно може да пробяга 80-100 метра дори с простреляно сърце, а до няколко километра – с друго много тежко нараняване?

7. Приблизително колко диви мечки има в България?

8. До 60-те години на миналия век обитавах единствено южното черноморие и странджанския хинтерланд. Оттогава съм колонизирал цялата страна и територията ми вече включва съседни на България държави. Кой съм аз?

9. Видните ловци Тодор Живков и Пенчо Кубадински внасят тези редки бозайници от Полша с цел да ги аклиматизират и развъдят в България. Сега малкото на брой оцелели обитават ловно стопанство Воден. Кои са те?

10. Избройте две породи български ловни кучета.

11. Често обитаваме едни и същи леговища, без непременно да влизаме в конфликт помежду си. Но ловците винаги познават кой от нас двамата е вкъщи. Кои сме ние и по какво се познава кой кой е? (две точки)

12. Какво е Via Pontica?

13. Името на кой любим ловен обект наподобява звука, който той издава?