1.Богомилство
2.Войнуците са част от военните сили, като постепенно се превръщат в помощни части към тиловото осигуряване.
Дервентджиите са въоръжена охрана на проходи и пътища.
Власите са включени в пограничните отряди за отбрана.
Мартолосите отначало са гранични войски а в последствие преследват разбойници, бунтовници и т.н.
3.Софроний Врачански
4.Органически устав (конституция) на Княжество България.
5.1890 – 1892 г. Народнолиберална партия
1892 г. Българска социалдемократическа партия
1895 г. Либерална партия
1896 г. Демократическа партия
6.На 16.04.1925 г. по време на опелото на о.з. ген. К. Георгиев е взривена катедралата „Св. Неделя”.
7.Софийският университет
8.Централен военен клуб
9.Тодоровден
10.Предбалкан