Из „За твоето свободно време“, В.Болхотинов, Б.Колтовой, И.Лаговски – София 1974 :)

1. Вариометър се нарича една част от парната турбина?
2. Тежкоатлетът, който изтласква, щангата в Тбилиси, губи повече енергия, отколкото един мурмански спортист, който вдига същатат щанга на същата височина?
3. Влажният въздух е по-плътен отколкото сухият и следователно при приближаване на дъжд атмосферното налягане се увеличава?
4. В дълбока шахта какъвто и дабило товар вседствие на това, че се намира на по-малко разстояние от центъра на земята, тежи повече, отколкото на повърхността?
5. Ракетата се движи, като се отблъсква от въздуха с изхвърлената от нея газова струя?
6. Водната пара има вид на бели кълба?
7. Големите скорости на движение предизвикват претоварване в организма?
8. Студената вода по-бързо гаси огън отколкото врялата?
9. Колориметърът измерва количеството топлина?
10. Кулонът е единица за електрически капацитет?
11. Самолетът ще излети по-бързо, ако излита по-посоката на вятъра?
12. Конструкторите на дизелови локомотиви се стремат да ги направят колкото може по-леки?
13. Всяко трептящо тяло звучи?
14. Преливниците на водноелектрическите централи имат наклон към основата на язовирната стена, за да може тя да има по-голяма устойчивост към напора на водата?
15. Въглищата за съвременните електроцентрали се изгарят в пещите им в прахообразно състояние, за да не се образуват шлака и прах?
16. От кранчето на самовара падат по-тежки капки, когато водата е гореща?
17. Всяка събираща леща може да служи за лупа?
18. Ултравиолетовите лъчи, преминават добре през стъкло?
19. Елементът технеций най-напред е бил открит в желязната руда?
20. Колкото по-голямо е атомното тегло на елемента, толкова по-голямо е и относителното му тегло?
21. Скоростта и ускорението на хвърлена нагоре топка са равни на нула в горната точка на изкачването?
22. Електродвижещото напрежение на акумулатор с паралелно свързани елементи е равно на най-голямото е.д.н. от тези елементи?
23. Дълбочината на закаляване на метал с токс висока честота е толкова по-голяма, колкото по-голяма е честотата на тока?
24. Мощността на високоговорителя зависи от магнитнатата индукция във въздушната междина?
25. Киселият вкус на киселината се придава от отрицателния заряд на йоните на киселите радикали?
26. Камъчетата, които се намират в стомаха на птиците, са случайно глътнати от тях?
27. Топлопроводната способност на барута е по-малка отколкото на керосина?
28. Сифонът може да действува във вакуум?
29. Буталото на локомотива се движи спрямо релсите само по посоката на движението на локомотива?
30. Като мушваме иглата за шев, сме в състояние да упражним налягане 1000 атмосфери?
31. Земята пада към хвърления нагоре камък?
32. Явлението дифракция се наблюдава по-лесно на по-дълги вълни?
33. Натоварената каруца по-лесно се тегли, отколкото тика?
34. В пълен чайник водата изстива по-бавно от колкото в непълен?
35. В клювката (северна боровинка) има лимонена киселина?
36. Окисляване може да стане и без участието на кислорода?
37. При хоризонтален полет на самолета в краищата на крилата му има различни потенциали?
38. Антената на радиостанция, която работи на вълна 10 см, може да бъде направена от полистирол?
39. Кафявите въглища са с по-малка възраст от антрацита?