Моля, обяснете накратко що е то ?
1/Амитоза :
2/Бентос:
3/Бионика:
4/Гаметогенеза :
5/Ендемит :
6/Осмоза:
7/Рудимент:
8/Таксон:
9/Фосил: