В едно телевизионно състезание един участник трябвало да отговори на 26 въпроса. Според
регламента за правилен отговор се дават 8 точки, а за неправилен се изваждат 5. На колко
въпроса е отговорил вярно участникът, след като накрая се оказало, че има 0 точки?

2. Коя стъкленица за химически опити се състои от музикална нота и сладкиш?

3. Да допуснем, че от една амеба при делението й за една минута се получават две амеби. Една
такава амеба била пусната в чаша и при деленето си напълнила чашата за един час. За колко
време ще се напълни чашата, ако първоначално в нея са пуснати две амеби?

4. Редицата от числа 1,2, 5, 10, 20 може да бъде продължена още малко. Как?

5. На един таван деца намерили две монети. На едната било отбелязано, че е сечена през 43 г.
преди Христа, а на втората – че е сечена по времето на Николай І. Коя от монетите е фалшива?

6. – Добро утро, колега. Бихте ли ми казали колко е часът?
– Да, разбира се. Съберете една четвърт от времето, изминало от полунощ до момента, с
половината от времето, което остава до следващата полунощ, и ще получите точния час.?

7. Кой според вас би дал най-добрата консултация по „парадокса на близнаците”: д-р Спок, З.
Фройд, А. Айнщайн, Б. Ръсел, Ерве Базен?

8. Една монета от 10 ст. тежи 10гр. , а една монета от 20 ст. - 20гр. Кое е повече по стойност –
1кг. от по 20 ст. или 2 кг. от по 10ст.?

9. Ако къщите на една улица са номерирани от 1 до 50, колко пъти ще се повтори числото 4?

10. Чичо Сам се приема като символ на САЩ, Джон Бул - като символ на Великобритания, а кой е
символът на Франция? Жокер – не е галският петел ☺?

11. Една майка се похвалила: „Преди два дена Иванчо беше на 3 години, а догодина ще бъде на 6.
Той расте два пъти по-бързо от другите деца.” Обяснете възможно ли е това?

12. Подредете следните мерни единици според тяхната големина: дюйм, цол, инч.