1. 11-годишният цикъл на образуване на слънчевите петна е открит от:
а/Исак Нютон през 1843г.
б/Галилео Галилей през 1843г.
в/ Хенрих Швабе през 1843г.

2.Какъв процент от масата на цялата Слънчева система заема Слънцето?
а/Над 10%
б/Над 50%
в/Над 95%

3.Кой от изразите е верен?
а/Слънчевите петна имат много силно магнитно поле
б/ Слънчевите петна са много по-горещи от заобикалящата среда от повърхността на Слънцето
в/Земното магнитно поле ни защитава от слънчевия вятър

4.Може ли Слънцето да се класифицира като звезда от типа жълто джудже?
а/Да
б/Не

5.В края на своя живот Слънцето ще:
а/ се превърне в бяло джудже
б/експлоадира като сврьхнова
в/се превърне в черна дупка

6.Температурата в ядрото на Слънцето е:
а/15 000К
б/15 000 000К
в/15 000 000 000К

7/Температурата във фотосферата на Слънцето е:
а/5 800К
б/58 000К
в/100 000К

8/Енергията на Слънцето се получава при ядрен синтез,при който:
а/водородните атоми се сливат и образуват хелиеви
б/ се изгарят хелиеви
в/хелият се превръща във водород

9/Диаметърът на Слънцето е :
а/30 пъти по-голям от земния
б/50 пъти
в/над 100 пъти

10/Възрастта на Слънцето е около:
а/4.5 млрд.години
б/10 млрд.години
в/1 млрд.години