1. Джон Брейн - „Път към висшето общество“; „Room on the Top“
2. У. Съмърсет Моъм - „Цветният воал“
3. Джон Стайнбек - „На изток от рая“
4. Орхан Памук - „Името ми е червен“
5. Венедикт Ерофеев - „Москва - Петушки“