1.Подлец, подлизурко
2.Глезльо
3.Деепричастие
4.Косъм
5.Човек корен
6.Син на...
7.Думи с еднакъв звуков състав, но различни по значение : бал, коса...
8.Бродиране
9.Морфологията
10.Деятелен и страдателен