1.Какво в превод означава Али Баба?

2.––––––––––––––––––––––––––––– (646 – 715) – син на Маруан I от династията на Омеядите. Халиф в Дамаск, завладял съвременна Сирия и Ирак, Хиджаз, Египет, воювал в Мала Азия и Северна Африка. Въвел арабския език като единствен свещен език за всички мюсюлмани. Отстранява от всички държавни постове немюсюлманите и пръв сече златни (динари) и сребърни (дирхами) монети.

3.–––––––– - кръвожаден джин, хранещ се с човешко месо, вампир. Оттук идва и българското „хала“.

4.Типично обръщение между съпрузите мюсюлмани е „братовчеде/ братовчедке“. Защо?

5.Според шариатското право, произнасянето на думата „талак“ предизвиква в семейството сериозни последици. Какви са те? Ако знаете каква е професията на „мухаллил“ (заместник), това ще ви помогне, а и ще получите бонус точка. :)

6.През различните епохи знамето на халифите е имало различен цвят: при първите мюсюлмани то е –––––––––-. при Омеядите - ––––––––, а при Абасидите––––––––––. ––––––––––-цвят (цветът на Рая) като символ на ислямската вяра се появява  по времето на Фатимидите, когато водеща политическа сила в региона стават турците. Повечето знамена на съвременните арабски дърважи са съчетание на тези четири цвята.

7.Какво означава „ифранджия“?

8. А „ машалла“?

9.Откъде идва израза „Той е на седмото небе (от радост)? Защо не е на четвъртото например?:)

10.Как се нарича ориенталския струнен инструмент, който е подобен на китара, а в Европа се нарича цитра, макар че двата инструмента са доста различни еидн от друг?