1. телефона
2. лозето
3. кафето
4. женските гърди
5. тестисите
6. свинята
7. чука
8. факела
9.асансьора
10. тоалетната чиния
11. ухото
12. монолога