1.Вятърът (Трънско).
2.Времето (с. Радуй, Брезнишко).
3.Небето (Тетевенско).
4.Сянката (Тетевенско).
5.Лозата, гроздето и виното (Щип).
6.Дървото (Брезнишко).
Източник: "Българско народно творчество", том 12, изд. "Български писател", София, 1963
7.Цигулката.
8.Огънят.
9.Очите.
10.Динята.
11.Настрадин Ходжа и Хитър Петър си задавали гатанки. Хитър Петър запитал:
“Кое е това животно – черно че голямо с два крака?”
Настрадин Ходжа мислил, мислил и се предал.
“Гаргата! – казал му Хитър Петър. – Ами това: черно че голямо с четири крака?”
“Биволът!” – казал Настрадин Ходжа.
 “Не позна - две гарги! Ами това: Черно че голямо, с шест крака?”
“Три гарги!” –хазал Ходжата.
“Пак не позна – мухата! “ – казал Хитър Петър и спечелил състезанието.
12.Буквата “ш”.
13.Възможно е, ако не вали дъжд.