1. Какво е ФУЧИЯ (тур)
2. Какво е ДЕРВЕНТ (тур)
3. Какво е ДЖИНС (тур)
4. Какво е КАРАКАШ
5.  Какво е ЧАЛ (тур)
6.  Какво е ЯБАНДЖИЯ (тур)
7.  Какво е КАТИЛ (тур)
8.  Какво е КЕЛЕМЕ (тур)
9.  Какво е ИЧКИЯ (тур)
10.  Какво е АЙЛЪК (тур)
11.  Какво е САЯ
12. Какво е КАРАГЬОЗ (тур)
13.  Какво е САНДЖАК ШЕРИФ (тур)
14. Какво е ФУКАРА (тур)
15.  Какъв е КУЛЕСТЯТ КОН (тур)
16. Какво е ТАРАПАНА (тур)
17. Какво е ИШАЛАХ (тур)