1. Какво означава според по-голяма част от историците името на АСПАРУХ?

2. Какво е ОРЕНДА ?

3. В края на Търновския надпис се казва: „Човек дори и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа тези писмена, да си спомня за оногова, които ги е направил. А името на владетеля е ................................................. дано Бог му даде да живее сто години.”

4. При кой хан и в кой проход на 26 юли (събота) българската войска разбива Никифор I Геник?
Отг. При Крум през 811г. Върбишкия проход.

5. Каква е роднинската връзка между Маламир и Пресиян?

6. През 894 г. княз Симеон води „първата икономическа война в средновековна Европа” срещу византийския император Лъв VI Философ. Защо?

7. Кой прабългарски  хан е удостоен с титлата „патриции” от византийския император Ираклии?

8. На каква възраст се смята, че настъпва пълнолетието при прабългарите?

9. Основният принцип по които византийците противопоставяли себе си на българите (околния свят) бил конфесионланият. Какво е това?

10.  Кой Папа кани братята Кирил и Методи в Рим и утвърждава славянските богослужебни книги, проповеди  и служби   

11.  Богомилите са били организирани в общини – наречени БРАТСТВА.  Начело с ........ и са се делели основно на 3 групи . Кои са те?

12. Колко години управлява цар Симеон Велики?

13. За кой е женена Косара - дъщерята на Самуил?

14. Какво животно е изобразено на герба на Самуил?

15. През 870 г. на VIII Вселенски църковен събор в Константинопол е взето решение какъв статут да има българският църковен диоцез? Какво е решението?