1.Няма ограничение
2.Не се допуска основяване на роднини по права линия и между братя и сести (чл.52 СК)
3.Можем защото е заченат, наследство важи като се роди жив и жизнеспособен (чл.2, СК)
4.Може. Неправилно сте се оженили (чл.13, ал.2,т.2 СК)
5.Не може. Имоти да ви върнат – да, но брака не. (чл.95 СК)
6.Могат. ¾ мнозинство (чл.137, ал.3 от ТЗ)
7.7000. Надзастраховането не е в полза на застрахования (Чл. 204. ЗК)
8.г) нищо . И с вноската сте назад (Чл. 204. ЗК)
9.5000. И подзастраховането не е в полза на застрахования (Чл. 504. ЗК)
10. а) могат  
Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева.

(Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Порнографски материал" е неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, който изобразява открито сексуално поведение. За такова се приема поведение, което изразява реални или симулирани полови сношения между лица от същия или различен пол, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо показване на половите органи на лице.