Имената на някои богове и богини служат за основа на думи и понятия, използвани в съвременния
живот (макар някои от тези богове да са забравени). Кои са боговете и кои – думите?

1. Гръцката (и римската) богиня на здравето
2. Римската „Темида”
3. Римският бог на пасищата
4. Римският бог на огъня и занаятите
5. Римската „Тюхе”
6. Покровителките на изкуствата
7. Римската богиня на любовта
8. Гръцкият пратеник на боговете и водач на душите на мъртвите в подземното царство
9. Римски дух - индивидуален покровител
10. Римски бог на сънищата
11. Гръцка богиня – „Вселечителка”
12.Титан от гръцката митология, който трябвало да крепи небето на Запад
13. Полу-жена, полу-змия, отличаваща се със сила и бързина.