1.Как се нарича най-острият връх в Пирин, познат още като „върхът игла”?

2.Как се нарича местността която се приема за граница между Рила и Родопите?

3.Коя е най-високата ж.п. гара в България, построена на 1267 м. надморска височина?

4.Кой е най-високият връх в Родопите?

5.Коя седловина отделя Витоша от Люлин?

6.Между кои две котловини се простира Люлин?

7. От Рила извират няколко големи реки: Искър, Марица, Рилска река и .....................?

8.Как се нарича Първенеца на Средна гора?

9.Освен трите хълма Царевец, Трапезица и Света гора оформени като полуострови от меандрите на река Янтра, върху които от древни времена е разположен Велико Търново, градът се разпростира и върху още един четвърти хълм. Кой е той?

10.Старото име (до 1950 г.) на един връх в Стара планина е Юмрукчал (често му казват юмрукът). Как се казва официално сега този връх?

11.През 1869 г. в родното място на Бачо Киро, Цанко Церковски и Райко Даскалов е основано първото българско селско читалище. Кое е това селище?

12.На коя ж.п. линия се намира град Кърджали?

13.В Осоговската планина най-висок е Царев връх (Царев Врв ) - 2085 м. Той е на територията на Република Македония. А кой е най-високият връх в българския дял на тази планина?

14.Кое е най-голямото селище в Лудогорието?

15.Ценна за нашата промишленост глина, добивана в Лудогорието, дава име на един град. Кой е той?