1. Римски легионер, римски центурион (стотник, командващ центурия), Антична епоха;

2. Индийски боен слон, Антична епоха;

3. Китайски воини от Средновековието - пехотинец, 5-6 в., конник, 11-12 в., стрелец с лък, 10 в.;

4. Японски самураи - самурай, 14-15 в., самурай, 13 в.;

5. Западноевропейски рицари, 14 в.;

6. Германски войници (ландскнехти), 16 в.;

7. Еничари и воини от османската армия, 16-17 в.;

8. Западноевропейска (испанска) пехота, 17 в. – мускетар, офицер, пикьор;

9. Индийски войни, 17-18 в. - войни на боен слон от армията на Великите Моголи, 17 в., знатен индийски воин, 18 в.;

10. Вони от кралската френска армия, 18 в. - офицер от инженерния корпус, офицер от пехотата, гренадир (воин, въоръжен с гранати; служи в привилегировани полкове);

11. Войни по време на войната за независимост на британските колонии в Северна Америка - редник от 9-ти Пенсилвански полк, редник от Масачузетския батальон, сержант от 1-ви Филаделфийски батальон, 1778;

12. Войни от армията на Наполеон - сержант от стрелковата пехота, гренадир от гвардията, волтижьор (ездач) от леката пехота;

13. Войни от времето на Гражданската война в САЩ- зуав (воин от Северна Африка, който служи във френските колониални войски) от щата Луизиана, 1861, полковник от кавалерийска дивизия, 1862, редник от ню йоркската милиция, 1861;

14. Британски пехотинци, края на 19 в. - офицер от Шотландската гвардия, 1895, пехотинец, 1880, редник от полка на кралицата, 1890;

15. Войни от пруската армия, втората половина на 19 в. - гвардейски кирасир (воин от тежката кавалерия), 1866, унтерофицер (подофицер) на уланите от ландвера, пехотинец, 1870