1. Многоцевна ловна пушка, комбинираща гладки с нарезни цеви
2. Немска порода универсално ловно куче. Името означава „груба козина”
3. Нито една. Хищните птици са защитени от закона.
4. Задницата (при сърни и елени)
5. От броя сачми, които могат да се отлеят от един английски фунт олово (453,6 грама) с общ диаметър, равен на диаметъра на канала на цевта между патронниците и шоковите стеснения. Например, 12 сачми, 12 калибър; 16 сачми, 16 калибър
6. Дивата свиня
7. Около 800.
8. Чакал (canis aureus.)
9. Зубри (европейски бизони)
10. Лудогорско гонче, барак
11. Лисица и язовец. Входовете, ползвани от язовеца, са винаги идеално чисти. Лисичите са много мръсни.
12. Миграционен път на прелетните птици, преминаващ през територията на източна България и българската акватория на Черно море
13. „пъд-пъдък”