НОЩ, НОЩЕН, НОЩНА, НОЩНО, НОЩНИ, ...
Свържете снимките с едно от следните понятия: историческо събитие, картина, козметичен продукт, литературно произведение, музикална група, музикална творба, обичай, песен, печатно издание, природно явление, филм, TV предаване. Напишете названията им.

 Пример: 1.“Тиха нощ, свята нощ”- песен

{mosimage}