НЕ    1. Вариометър е  част от радиоприемник.
  НЕ    2. Тежкоатлетът от Тбилиси, губи по-малко енергия, от мурманския спортист, тъй като на него (на този от Тбилиси) му помага центробежната сила от въртенето на  Земята
  НЕ    3. Влажният въздух е с по-малка плътност от сухия, следователно при приближаване на дъжд атмосферното налягане спада.
  НЕ    4. Товар, който е поставен в дълбока шахта, тежи по-малко, токолкото на повърхността   на земята, тъй като привличането на лежащите отдолу земни пластове се изважда от привличането на лежащите отгоре.
  НЕ    5. Ракетите се движат за сметка на реактивното действие. Те могат да се движат и в безвъздушно пространство.
  НЕ    6. Водната пара е невидима. Бели кълбате кълба са малки капчици вода, мъгла.
  НЕ    7. Претоварването на организма се предизвиква от ускорението а не от скоростта.
  НЕ    8. Кипящата вода се превръща в пара по-бързо, а това означава, че по-бързо отнема топлината на пламъка и по-бързо се образува парна завеса около огъня.
  НЕ    9. Колориметърът служи за измерване на интензивността на цвета
  НЕ    10. Кулонът е единица за електрически заряд.
  НЕ    11. Самолетът излета по-бързо срещу вятъра.
  НЕ    12. На дизеловия локомотив му е необходимо по-голямо тегло, за по добро сцепление (за по тежки композиции)
  НЕ    13. Трептенията на тялото могат да не достигнат честотата на зуковите трептения
  НЕ    14. Наклонът на преливниците на водноелектрическите централи е по-голям към основата, за да не може падащата вода да я разруши
  НЕ    15. Въглищният прах изгаря по-бързо, което позволява за едно и също време да се изгори по-голямо количество въглища и по този начин да се получи повече топлина
  НЕ    16. Размерът на капките, а следователно и тяхната големина, зависи от силите на повърхностното напрежение. При горещата вода това напрежение е по-малко, отколкото при студената
  НЕ    17. Лупата трябва да има фокусно разстояние, по-малко от 25 см (разстоянието на нормалното зрение)
  НЕ    18. Прозоречното стъкло не пропуска ултравиолетовите лъчи. Тези лъчи минават през кварцовото стъкло.
  НЕ    19. Елементът технеций не се среща на Земята. Получава се позкуствен начин.
  НЕ    20. Атомното атомното тегло е отношението между средното тегло на атома на хим. Елемент към 1/12 част от изотопа на въглерода.Относителното тегло няма зависимост с атомното тегло
  НЕ    21. Скоростта е равна на нула, а и ускорението е равно на 9,8 м. в сек./2
  НЕ    22. Електродвижещото напрежение на акумулатора е по-малко от най-голямото е.д.н. На елементите с толкова, с колокото е спадането на напрежението в елемента с най голямо е.д.н.
  НЕ    23. Точно обратното
  НЕ    24. Мощността на високоговорителя зависи от големината на разстоянието мевжду звуковата спирала и магнита, както и от „мощността“ на магнита
  НЕ    25. Киселият вкус се предава от появяващите се в киселинните разтвори положително заредени водородни йони
  НЕ    26. Камъчетата служат като воденични камъни и подпомагат стриването на храната в стомаха
ДА     27. Топлопроводната способност (топлината на изгаряне) на газта за горене (керосина) е равна на 11000 килокалории на килограм, а на барута е едва 750-1000 килокалории на килограм.
ДА     28. Налягането на околната среда не оказва влияние върху действието на сифона Той може да работи и във вакуум.
ДА     29. Буталото на локомотива се движи спрямо релсите само по посоката на движението на локомотива.
ДА     30. Правилно
ДА     31. Да, съгласно закона за всемирното привличане Земята и хвърленият камък падат един към друг, само че движението на Земята е толкова, малко, че не може да се установи.
ДА     32. Дългите вълни по-лесно преодоляват препятствията по своя път
ДА     33. По-лесно се тегли, тъй като при това се намалява налягането върху колелата, а следователно и силата на триене
ДА     34. Повърхността за изпаряване в пълния чайник е по-малка, а запасът от топлина по-голям
ДА     35. Да
ДА     36. Окисляването е реакция в резултат, на която атомите на веществата се лишават от електрони
ДА     37. Вярно е (само когато самолетът не се движи по магнитния екватор)
ДА     38. Такава антена (от непроводник) ще работи при свръх високи честоти
ДА     39. Кафявите въглища са значително „по-млади“ от антрацита?