1. 10;

2. РЕТОРТА;

3. 59 мин.;

4. 50 ( и пак 1 - за лева). Редицата отразява стойността на българските монети в стотинки.;

5. И двете. Николай става Николай І след встъпването в длъжност на Николай ІІ.;

6. 9 ч. и 36 мин. – 2ч.24мин. + 7ч. и 12 мин.; 7. Айнщайн - „Парадоксът на близнаците” е мисловен експеримент, илюстриращ едно от следствията на специалната теория на относителността, а именно, че времето тече различно в неинерциални отправни системи особено при скорости, близки до скоростта на светлината.;

8. 2 кг. от по 10ст. – в тях има 200 монети = 20 лв.; в 1кг. от по 20 ст. има 50 монети = 10 лв.;

9.15;

10. Мариана - емблема на Френската Република, алегория на Свободата и Разума.;

11. Иванчо е роден на 31 декември, а разговорът е проведен на 1 януари. (На 30 декември той е бил на 3г.; вече е на 4; в края на започналата година ще стане на 5; и догодина ще стане на 6.);

12. Всичките са с равни стойности. Инчът е равен е на 25,4 мм. У нас тази единица е популярна също с названието цол (от немската дума zoll), която се означава със знака " (секонд). Използва се и понятието дюйм (от холандската дума duim - палец), който също е равен на един инч и също както и цол се използва предимно за измерване на диаметри на тръби.