1.Суецкият канал е прокопан почти век по-късно /1869 г./, така че е нямало как Наполеоновата флота да се изтегли от  Средиземно в Червено море.
2.Поради близостта си до Слънцето Меркурий практически няма атмосфера и поради това е невъзможно на планетата да е имало „силни бури”.
3.По това време във футболните правила няма картони. Те са въведени след 1970 г.
4.Родината на ананаса е Южна Америка и съответно той е пренесен в Европа едва след Колумб.
5.Патешкото квакане е може би единственият звук в природата който няма ехо.
6.Както повелява Тората свинята, заекът, камилата и конят са нечисти /некашерни/ и съответно са абсолютно забранени за храна при евреите.
7.Терминът ''Византия'' е изкуствено създаден от историците и не е бил разпространен по време на съществуването на империята.