Срещу логото на всяка банка напишете нейното име:

{mosimage}

 

А колко анаграми можете да съставите от думата
Г Р А М А Т И Ч Е С К И ?