1. Какво означава думата мекере?

2. Какво означава думата гевезе?

3. Каква част на речта е думата „питайки”?

4. „Капиляр”произхожда от латинска дума с какво значение?

5. В превод от китайски жен шен означава.....?

6. Какво означава представката „Мак”(Mc) в шотландските фамилии?

7. Какво са омонимите?

8. За какво се използва гергефът?

9. Синтаксисът е един от двата дяла на граматиката заедно с ..............................................

10. Какви видове залог познавате?