1.Тиберий
2.930 години
3.Крит
4.Змия
5.Коза
6.Менелай
7.Зевс
8.Надеждата
9.Египетският
10.Белерофонт
11.Морско чудовище
12.Дух покровител на мъжете