С първите букви на отговорите, ще получите името на град

1.Остров, чиято столица е дърво –

2.Първото име на убита жена политик –

3.Конституционна монархия  в Европа –

4.Рефлексно съдово явление, което се дължи на парасимпатикови импулси –

5.Майкъл Крайтън + понятие, което характеризира генетична вариация или подтип на даден организъм -

6.Много известен площад –

7.бяло, сняг, памук, крепост –

8.Най-известният крокодил –

9.Име на една от совалките –

10.Дмитриевич -